Monday, 15 May 2017

TRIBUT UNTUK SAHABAT KU USTAZ RAZIN
Jaulah ke Sinai kali ini, aku cuba menghayati perjalanan Tajalli Nabi Musa AS ke puncak Sinai.

Bermula ayat 142 sehingga ayat 144 Surah Al-A'raf,  menyebut tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan Allah SWT di puncak Sinai. Allah SWT memulakan kisah perjalanan Musa AS ke puncak Sinai dengan menyebut nasihat Musa AS kepada Saudaranya Harun AS supaya menjaga kaumnya dengan prihatin.

Lantaran bani Israel meskipun baru sahaja keluar daripada episod duka berada dibawah kekejaman Fir'aun, namun saki-baki kepercayaan jahil masih terdapat dalam pemikiran mereka.