Wednesday, 4 March 2015

KITAB HATTA YA’LAMA SHABAB: "ALLAH MATLAMAT KAMI #1


Sesungguhnya Allah Ta’ala telah mencipta kemudian memberikan taklifat yang besar kepada umat manusia. Setelah amanah tersebut beralih tangan dari satu makhluk kepada yang lain, akhirnya makhluk yang bernama manusia menerima tugasan tersebut, iaitulah menjadi Khalifah diatas muka bumi.

Tugasan yang amat berat ini tidaklah dapat dilaksanakan dengan sempurna, kecuali setelah mengetahui cara-caranya kemudian beramal dengannya!
Lima asas yang paling utama:

  1.   Keimanan yang teguh. (Q.S. Al-Hujurat: 15)
  2.  Keikhlasan yang benar. (Q.S. Al-Baiyyinah: 5)
  3. Keazaman yang tetap. (Q.S. Al-Ahzab: 39)
  4. Amalan (gerak-kerja) yang berterusan. (Q.S. At-Taubah: 105)
  5. Pengorbanan yang tinggi. (Q.S. Al-Baqarah: 214)